Expand/collapse block Events CalendarEvents Calendar

 
Expand/collapse block Information for lesson "AGB101 - Agama Budha I"Information for lesson "AGB101 - Agama Budha I"
Description: Mata kuliah ini mengajarkan Hakekat Tuhan Yang Maha Esa, di dalam Kitab Suci UDANA VIII: 3 dilukiskan sebagai berikut: Yang Mutlak dan tidak berkondisi dan tidak dilahirkan adalah Nibbana (Orang yang telah mencapai Kesucian) Arahat; Lahirnya P. Sidarta selama Enam Tahun dan Pencapaian penerangan Sempurna (menjadi) Buddha, Pembabaran Dharma di Taman Isipatana terbentuknya Sangha; Sebelum seseorang menjadi Buddha harus menjadi seorang Bodishatva, mempunya sifat Metta Karuna dan Mudita dan lebih mementingkan orang lain dari pada diri sendiri; Hukum Ke-Sunyataan yang berlaku di 31 alam kehidupan, Alam Arupa Loka, Rupa Loka dan Karma Loka; Hukum karma perbuatan yang dilakukan oleh mano Vacci dan karma dan didorong oleh cetana, tanpa Cetana tidak akan ada satu karma, Karma adalah hasil dari pada perbuatan dan akan menerima, menerapkan serta melaksanakan.
 
Expand/collapse block Psychology NewsPsychology News
 
Expand/collapse block Psychology on  Psychology on